Info

Tarieven  |  Vergoedingen  |  Annuleren  |  Klachten  |  Privacyverklaring  |  Coronamaatregelen

Zoals je waarschijnlijk al uit de teksten op onze website hebt kunnen lezen is denken en werken vanuit het begrip ‘energie’ mijn basis. Om energie in balans te houden is het van belang om waar energie gegeven wordt dit ook weer ontvangen kan worden. Vandaar dat ik een geldbedrag vraag voor de begeleiding. Zie daarvoor de tarieven hieronder.

Het kan gebeuren dat er iets blokkeert in de energie-uitwisseling tussen coach en gecoachte. Mocht je dit ervaren kijk dan onder Klachten.

Verborgen Krachten neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Hoe wij dat doen is te lezen onder Privacyverklaring.

Tarieven

 • Kennismakingsgesprek (gratis en vrijblijvend)
  • Tijdens dit gesprek (in de praktijk of telefonisch) van 30 minuten verkennen we of we iets voor je kunnen betekenen.
 • Consulten/behandelingen
  • Eerste consult/behandeling inclusief intake (1,5 uur)        € 75,-
  • Korte behandeling van 30 minuten                                            € 25,-
  • Vervolg consult/behandeling per uur                                        € 55,-
  • Ademsessie (+/- 1,5 uur)                                                                  € 75,-
  • Ademsessie voor 2 personen (2 à 2,5 uur)                               € 50,- p.p.
 • Trajecten
  • Individueel ontwikkeltraject 1, drie sessies van 1 uur         € 150,-
  • Individueel ontwikkeltraject 2, drie sessies van 1,5 uur      € 200,-
  • Individueel ontwikkeltraject 3, zes sessies van 2 uur
   (in een periode van 3 – 6 maanden)                                            € 550,-
  • Individueel ontwikkeltraject 4, 10 sessies van 2 uur
   (in een periode van 5 – 12 maanden)                                          € 900,-
  • Beter leven met kanker (individueel of met je partner)         neem contact op
 • Workshops
  • Adem naar vrijheid ( 1 dag)                                                             € 95,- p.p.
  • Adem naar vrijheid (ochtend-, middag- of
   avondworkshop; 2,5 à 3 uur), minimaal 3 deelnemers       € 35,- p.p.
  • Intuïtief wastekenen met Encaustic Art                                    € 35,- p.p.
  • Rust in je hoofd in 15 minuten (2 uur),
   minimaal 4 deelnemers                                                                   € 20,- p.p.
  • Nee! is oké (2 dagen)                                                                         € 180,-  p.p.
  • Zie elkaar bij ziekte  (prijs per 2 partners)                                  € 130,-
 • Bedrijfstarief
  • In onderling overleg

Betaling losse consulten per keer, betaling trajecten na 1e sessie.
Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW.

Vergoedingen
Per 1 januari 2017 vergoedt de zorgverzekering geen consulten of behandelingen meer.

Dit is voor mij een bewuste keuze geweest, omdat ik niet meer onder druk van de zorgverzekeraars mijn opleidingen kies.  Of dat ik een opleiding zoals de Medische Basiskennis overnieuw moet doen. Het voelde voor mij als een enorme beperking in het uitoefenen van mijn werk dat ik met hart en ziel doe.  Ik kies voor en geef mijn energie aan opleidingen en nascholing die bijdragen aan de kennis en vaardigheid waarvan ik voel en weet dat ik daarmee jou op de beste manier kan begeleiden en ondersteunen.

Mocht je voelen dat ik je kan ondersteunen, dan vind ik dat het financiële stuk geen belemmering mag opleveren. Is dat wel zo, voel je dan vrij om toch contact op te nemen. We kunnen dan de mogelijkheden bespreken.

Annuleren
Individuele consulten
Bij afzegging binnen 24 uur kan de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

Workshops
Opgave voor een workshop verplicht tot betaling. Bij afzegging tot een maand van tevoren is voor een dag- of meerdaagse workshop € 10,- administratiekosten verschuldigd.
Bij afzegging tussen een maand en 48 uur van tevoren kan de helft van de kosten in rekening worden gebracht. Bij afzegging binnen 48 uur kunnen alle kosten in rekening worden gebracht.

Klachten?
Het doel is om jou te ondersteunen in de verandering die jij wenst op een manier die bij jou past. In het begin van het traject stemmen we samen af hoe we op weg gaan.

Toch kan het gebeuren dat je een klacht hebt. Blijf er dan niet mee zitten en laat het ons weten.
Komen we er samen niet uit dan bieden wij je aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Daarvoor kun je terecht bij het NIBIG.  Zij helpen je verder op weg bij het onafhankelijk afhandelen van je klacht.

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook onze praktijk voldoet aan deze eisen.

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken
Verborgen Krachten verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens
Verborgen Krachten verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

Waarom we gegevens nodig hebben
Verborgen Krachten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief als u zich daarop heeft geabonneerd

Hoe lang we gegevens bewaren
Verborgen Krachten zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Gegevens worden bewaard volgens wettelijke vereisten.

Uw gegevens worden niet bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
Verborgen Krachten deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Verborgen Krachten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek
Verborgen Krachten gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.  U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar welkom@verborgenkrachten.nl. Verborgen Krachten zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Verborgen Krachten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via welkom@verborgenkrachten.nl .

Contactgegevens
Wanneer u contact wilt opnemen met Verborgen Krachten, kunt u ons als volgt bereiken:

 • Straatnaam en nummer:                                                     Meester Onsteestraat 10
 • Postcode en plaats:                                                               8437PK Zorgvlied
 • Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel:         27166524
 • Telefoonnummer:                                                                   06-22376924
 • E-mailadres:                                                                             welkom@verborgenkrachten.nl

Coronamaatregelen

Veiligheid voor jou en mij
Corona (Covid-19) heeft invloed op ons leven en de manier waarop we werken. Bij Verborgen Krachten zorgen we voor een veilige omgeving. We volgen de RIVM-maatregelen en het NIBIG-protocol. Op deze manier kunnen we weer de begeleiding geven die jij graag wilt hebben en die wij kunnen bieden. Heb je nog vragen hierover, neem dan gerust contact op.