NLP

Wist je dat wat er opgeslagen is in je onbewuste het grootste deel van je gedrag bepaalt?

Wat is NLP?
NLP (Neuro Linguistisch Programmeren) gaat over hoe je brein informatie verwerkt, er betekenis aan geeft op basis van jouw beeld van de wereld, en hoe je dat tot uitdrukking brengt in je gedrag, emoties en taal.

NLP-technieken maken het mogelijk om denk- en gedragspatronen te veranderen en/of te verbeteren. Zowel op persoonlijke als professioneel vlak profiteer je daarvan. De hulpbronnen voor deze veranderingen en verbeteringen heb je al in je. NLP helpt je om je daarvan bewust te worden.

Mijn eigen inzicht
Het grootste inzicht dat ik tijdens mijn NLP-opleiding kreeg was dat je altijd handelt naar je beste weten. Dat betekent dat je op een bepaald moment altijd doet wat dan voor jou het beste is. Dit wordt onder andere bepaald door de emotionele toestand waarin je verkeert. Het kan heel goed zo zijn dat je een moment later enorm veel spijt hebt van wat je deed, omdat je andere informatie kreeg waardoor je anders naar de situatie kunt kijken. Dit inzicht heeft ervoor gezorgd dat ik met veel compassie naar negatief gedrag kan kijken, overigens zonder het goed te keuren.

Toepassing
NLP gebruik ik niet als enige coachtechniek. Het is verweven in de manier waarop ik coach in de combinatie met andere technieken. Het is wel een belangrijke basis in mijn werk.

Meer informatie?
Kijk ook bij Coaching.

God

before he sent his children to earth
gave each of them
a very carefully selected package of problems.

these
he promised, smiling,
are yours alone.
no one else may have the blessings
these problems will bring you.

and only you
have the special talents and abilities
that will be needed
to make these problem your servants.

now go down to your birth
and to your forgetfulness,
know that I love you beyond measures.
these problems that I give you
are a symbol of that love!

the monument you make of your life
with the help of your problems
will be a symbol of your love for me.

your Father